NIEPEŁNOSPRAWNI AKTYWNI W PRACY

Praca niepełnosprawnych to korzyść zarówno dla zatrudnionych, jak i zatrudniających. Co daje otwarcie swojego zakładu na tego typu pracowników?

Odsetek aktywnych zawodowo niepełnosprawnych stale rośnie. W 2016 roku wskaźnik zatrudnienia wyniósł 23,7%. Ich aktywność zawodowa zwiększa się stopniowo już od ponad 10 lat – podaje Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Wkrótce wskaźnik ten może być jeszcze wyższy – trwają prace nad umożliwieniem osobom głuchoniemym uzyskania prawa jazdy kat. C. Dzięki temu zawód kierowcy ciężarówek stanie przed nimi otworem. Projekt wpłynął do Sejmu w marcu zeszłego roku, teraz omawiany jest w komisjach.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych opłaca się przedsiębiorcom. Oprócz chętnych, zdolnych i dobrze wykształconych pracowników mogą oni zyskać inną korzyść – dofinansowanie do adaptacji i przystosowania stanowiska pracy oraz samej pensji niepełnosprawnego. Wsparcia udziela PFRON. Maksymalna wysokość zwrotu kosztów adaptacji to piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale – aktualne dane można znaleźć np. na stronach GUS-u. W ten sposób firmie zwrócone zostaną pieniądze wydane na zakup technologii czy urządzeń wspomagających. Należy jednak spełnić kilka warunków – np. prowadzić swoją działalność od co najmniej 12 miesięcy. Dofinansowanie do honorarium wynieść może z kolei od 450 do nawet 2400 zł miesięcznie.

Warto pamiętać, że niepełnosprawni mają w pracy pewne przywileje. Mogą oni m.in. korzystać z psa asystującego, a czas ich pracy nie może przekraczać 40 godzin w tygodniu (8 dziennie), lub – w niektórych przypadkach – 35 godzin. Niepełnosprawny nie może podejmować także pracy w nocy lub brać nadgodzin. Nie dotyczy to jednak osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz sytuacji, w której lekarz – na wniosek pracownika – wyrazi zgodę na taką formę pracy. Koszt badań pokrywa w tym przypadku pracodawca.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *